02 сарын 23, Баасан
USD    3,387.01 ₮EUR    3,675.92 ₮JPY    22.56 ₮GBP    4,292.53 ₮RUB    36.61 ₮CNY    471.10 ₮KRW    2.55 ₮

Иргэдийн ядуурлыг бууруулж, амьжиргааг дээшлүүлэх төсөл

Нийтэлсэн: М. Мөнхжаргал 2018/06/25 09:48

   МУ-ын ЗГ, НҮБ-ын хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх олон улсын сантай хамтран 9,0 сая ам.долларын дүнтэй “зах Зээл Ба Бэлчээрийн Удирдлагын Хөгжил” төслийн нэмэлт санхүүжилтийн төслийг ХХААХҮЯ-аас хэрэгжүүлж байна. Уг төсөл нь 2017-2021 он хүртэл Архангай, өвөрхангай, дундговь, Дорнод, Сүхбаатар аймгуудын сумдад хэрэгжих юм. Дорнод аймгийн Хөлөнбуйр, Сэргэлэн, Халхгол сумд төсөлд хамрагдах ажээ.

   Төслийн зорилго нь  Хөдөө аж ахуйн түүхий эд бэлтгэн нийлүүлэгчид,  малчид, фермерчид, ногоочдыг жижиг дунд үйлдвэрүүдтэй холбож, нэмүү өртгийн сүлжээг бий болгох, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, мөн эмэгтэйчүүдийн бүлгүүдийг зээл олон зээлийн батлан даалтанд хамруулах замаар хөдөөгийн иргэдийн амьжиргааг дээшлүүлэх явдал юм. 2012 онд хэрэгжиж байсан уг төслийн гол үр дүн нь төсөлд хамрагдсан өрхийн54% нь 11-30%-аар хөрөнгө, нэмэгдсэн бол 15% нь  30-аас дээш %-аар орлого нь нэмэгдсэн байна.

Иргэдийн ядуурлыг бууруулж, амьжиргааг дээшлүүлэх төсөл  
D1TV Facebook  
ТВ хөтөлбөр
Баасан / 2024-02-23
Бидэнтэй нэгдээрэй!