02 сарын 20, Пүрэв
USD    2,758.95 ₮USD    2,758.95 ₮EUR    2,979.39 ₮EUR    2,979.39 ₮JPY    25.07 ₮JPY    25.07 ₮GBP    3,587.05 ₮GBP    3,587.05 ₮RUB    43.33 ₮RUB    43.33 ₮CNY    394.36 ₮CNY    394.36 ₮KRW    2.32 ₮KRW    2.32 ₮

Хэрлэн голын урсац 2017 оны мөн үеийнхээс их байна

Нийтэлсэн: М. Мөнхжаргал 2018/06/21 11:48

   Дорнод аймагт 9 усны харуул байдаг бөгөөд байнгын усны үзүүлэлтийг дамжуулдаг байна.  Хэрлэн голын  4-6 дугаар сарын дундаж усны түвшинг 2017 оны мөн үеийн түвшинтэй харьцуулахад 04 дүгээр сард 2 см-ээр бага, 05 дугаар сард 6 см-ээр, 06 дугаар сард 13 см-ээр тус тус их байгаа бол ОЖД-аас 25-см-ээр бага байна. Урсацын хувьд 06 дугаар сарын өнгөрөлтийн мэдээгээр  2017 оны мөн үеэс их  байна.  Халхголын 2018 оны 4-6 дугаар сарын дундаж усны түвшинг 2017 оны мөн үеийн түвшинтэй харьцуулахад 04 дүгээр сард 28 см-ээр, 05 дугаар сард  4 см-ээр тус тус их, 06 дугаар сард 8 см буюу ОЖД-аас 7-см-ээр тус тус бага байна. Урсацын хувьд 06 дугаар өнгөрөлтийн мэдээгээр буюу 2017 оны мөн үеэс бага байна.

   Улз Баян уул харуулын мэдээгээр 2018 оны 4-6 дугаар сарын дундаж түвшинг 2017 оны мөн үеийн түвшинтэй харьцуулахад 04 дүгээр сард 106 буюу 14 см-ээр, 05 дугаар сард 105 буюу 10 см-ээр тус тус бага, 06 дугаар сард 115 буюу 2 см-ээр их байна. Урсацын хувьд 06 дугаар өнгөрөлтийн мэдээгээр 0,31 м3/с буюу 2017 оны мөн үеэс 0,34 м3/с-ээр бага байна.

Хэрлэн голын урсац 2017 оны мөн үеийнхээс их байна  
D1TV Facebook  
ТВ хөтөлбөр
Пүрэв / 2020-02-20
Бидэнтэй нэгдээрэй!